Ontwikkel inlichtingen als functie binnen uw organisatie

Om agile te kunnen opereren, om tijdig in te kunnen spelen op veranderingen in uw omgeving, om vooruit te kunnen denken, scenario’s te ontwikkelen ter ondersteuning van besluitvorming en om daarvoor beschikbare kennis binnen de organisatie maximaal te benutten, is een gedeeld bewustzijn van de situatie een van de vereisten. Binnen Defensie is om die reden Inlichtingen een van de functies van optreden en is deze functie als vanzelfsprekend ingebed in de organisatie. Vreemd genoeg is inlichtingen – of een equivalent daarvan – als functie buiten Defensie maar zelden te vinden. Ik denk dat het tijd is om daar wat aan te doen.

Kennis in kaart

Veel van de informatie die besluitvormers nodig hebben is binnen de organisatie gewoon aanwezig. Een groot deel van deze informatie blijft echter onbenut wanneer onvoldoende duidelijk is wie wat wil weten en hoe de kennis van de ene afdeling ook van waarde kan zijn voor de andere. Benut u ten behoeve van uw besluitvorming alle informatie en kennis die uw organisatie in huis heeft?

Eigen inlichtingencapaciteit

Hoe ziet de inlichtingen-capaciteit van uw organisatie er uit? En heeft u die dan? (Jazeker!) Wat zijn inlichtingen, hoe verloopt een inlichtingen-proces en hoe kan dat uw organisatie helpen om tot betere informatie-producten te komen ter ondersteuning van uw besluitvorming? Om gericht met dergelijke vragen aan de slag te gaan heb ik de Dracones methode ontwikkeld.

Tijdelijke Inlichtingen Cel

De Tijdelijke Inlichtingen Cel (TIC) is een vijfdaags programma waarin een actueel vraagstuk binnen uw organisatie wordt aangegrepen om de eigen inlichtingencapaciteit te ontdekken en benutten.

Verder van gedachten wisselen?

Graag. Neem contact op via het contactformulier of de contactgegevens hieronder.

Scroll to top