Home

Kaarten & besluitvorming

In een militair hoofdkwartier hangen kaarten van het operatiegebied waarop een commandant met zijn of haar staf verschillende scenario’s uitwerkt als voorbereiding op komende acties.
Hoe zou in uw geval zo’n kaart er uit zien? Welke informatie zou u helder in beeld willen krijgen en welke mogelijke scenario’s zou u tegen elkaar willen kunnen afzetten voor een goede onderbouwing van uw besluitvorming?

Kennis in kaart

Veel van de informatie die besluitvormers nodig hebben is binnen de organisatie gewoon aanwezig. Een groot deel van deze informatie blijft echter onbenut wanneer onvoldoende duidelijk is wie wat wil weten en hoe de kennis van de ene afdeling ook van waarde kan zijn voor de andere. Benut u ten behoeve van uw besluitvorming alle informatie en kennis die uw organisatie in huis heeft?

Eigen inlichtingencapaciteit

Hoe ziet de inlichtingen-capaciteit van uw organisatie er uit? En heeft u die dan? (Jazeker!) Wat zijn inlichtingen, hoe verloopt een inlichtingen-proces en hoe kan dat uw organisatie helpen om tot betere informatie-producten te komen ter ondersteuning van uw besluitvorming? Om gericht met dergelijke vragen aan de slag te gaan heb ik de Dracones methode ontwikkeld.